ODLÉVACÍ POLYURETANY

Odlévací polyuretany jsou dvousložkové pryskyřice s nízkou viskozitou (výbornou zatékavostí) a rychlým vytvrzením. Jednoduchým smísením dvou složek (polyol+isokyanát) v předepsaném mísícím poměru a odlitím do formy dokážete za několik desítek minut získat velmi kvalitní odlitek s vlastnostmi dle vaší volby. 
Nejčastější aplikace:

 • slévárenské modely a jaderníky (F40)
 • hobby modely, doplňky a figury (F32, F38, F180, F160)
 • vakuové tváření plastů (F160, F180, F19)
 • lisování a zaklepávaní plechů (F50)

UNIVERZÁLNÍ POLYURETANY VHODNÉ PRO PŘIDÁNÍ PLNIVA

Čisté polyuretany, do kterých je možno přidávat až 180% rozličných plniv - hliníkové prášky a granuláty, otěruvzdorná a obrobitelná plniva či plniva odlehčovací. Plnivo pak ovlivní vlastnosti odlitku podle vašich představ - zvýší otěruvzdornost, odvod tepla, pevnost v tlaku atp.

Soubory ke stažení

 • F 160 (formát: PDF, velikost: 303,85 kB)
  Nový univerzální béžový velmi tekutý polyuretan pro formy a odlitky s velmi rychlým vytvrzením a vysokou stabilitou.
 • F 180 (formát: PDF, velikost: 303,41 kB)
  NOVINKA! Bílý, velmi tekutý a houževnatý polyuretan s možností přídání až 180% plniva. Rychlé vytvrzení. Podobnost k HD polystyrenu
 • F 19 (formát: PDF, velikost: 322,99 kB)
  Pomalá verze pryskyřice F 160 pro masivnější odlitky. Zpracovatelnost cca 6-8 minut.
 • F 50 mass-casting (formát: PDF, velikost: 297,24 kB)
  Speciální tvrdý, ale houževnatý polyuretan s plnivem, který umoňuje odlévat masivní formy a nástroje. Je určen především pro lisování a zaklepávání plechů a pro velmi objemné odlitky.

POLYURETANY VELMI TEKUTÉ

Nízkovizkozní polyuretany pro vynikající zatékavost a dokonalé kopírování všech detailů formy. Mísení 100/100, vytvrzení za cca 20 minut. Přidání plniv se nedoporučuje.

Soubory ke stažení

 • F 32 (formát: PDF, velikost: 241,77 kB)
  Univerzální stabilní béžový polyuretan s velmi krátkou dobou vytvrzení pro velmi detailní odlitky.
 • F 38 (formát: PDF, velikost: 242,77 kB)
  Houževnatý polyuretan s rychlým vytvrzením v barvě slonové kosti pro figury a členité odlitky. Nevhodný pro tenké ploché odlitky.

POLYURETANY S PLNIVEM

Polyuretany obsahující průmyslově vmísenou směs plniv, která předurčuje vlastnosti pryskyřice - otěruvzdornost či leštitelnost spolu s vysokou tvrdostí a stabilitou.

Soubory ke stažení

 • F 1 (formát: PDF, velikost: 341,76 kB)
  Tvrdý, ale obrobitelný plněný polyuretan s mísícím poměrem 100/100 a vytvrzením 30 minut.
 • F 23 (formát: PDF, velikost: 280,47 kB)
  Výborně leštitelný a stabilní polyuretan bílé barvy s mísením 100/20 a vytvrzením za 30 minut. Pro master modely a velmi přesné dolitky.
 • F 40 (formát: PDF, velikost: 270,30 kB)
  Vysoce otěruvzdorný polyuretan modré barvy pro slévárenské modely a jaderníky s vytvrzením 45 minut.